Přidání video klipů do tvé knihovny aplikace Director

Knihovna nabízí centrální úložiště pro tvé 360fly video klipy a slouží jako centrální brána pro přehrávání, stříhání a sdílení video klipů. Po přidání video klipu do tvojí knihovny bude video uchováno až do jeho odstranění na tvůj podnět.

 

Přidání klipů do knihovny

1. Metoda přidání

Klikni na "+Add Clips to Library", zvol soubory, které chceš do knihovny přidat a klikni na "Open".

2. Metoda přetažení

Označ soubory, které chceš do knihovny přidat. Klikni na množinu souborů a přetáhni je do knihovny. Uvolnění souborů v knihovně videa automaticky importuje.

V případě přetažení pouze jednoho video klipu jeho uvolnění v knihovně nabídne uživateli možnost "Play", nebo "Import".

Mac OS X nabízí pouze metodu přetažení jednoho nebo více video klipů do knihovny.

3. Zobrazí se stav průběhu přidání souborů do knihovny.


Máte další otázky? Odeslat požadavek