Jak obnovit nastavení z fabriky pro tvou 360fly?

Můžeš dospět do bodu, kdy budeš chtít začít se svou 360fly od začátku. Pro obnovení nastavení z fabriky budeš muset vykonat reset fabriky.


Prosím nezapomeň: Obnovení nastavení z fabriky resetuje název a heslo tvé kamery (víc informací níže)

 

Jak postupovat:

1. Zmáčkni a podrž tlačítko OnePush

2. Během držení tlačítka OnePush použij tenký a tupý předmět, například hrot pera, sponku na papír, nebo tužku a zmáčkni tlačítko Reset vespod kamery.

3. Podrž tlačítko OnePush do té doby, než dvakrát po sobě třikrát nezavibruje. Po posledním, šestém zavibrování uvolni tlačítko OnePush.

4. Tvá 360fly zavibruje ještě třikrát a LED začne blikat žlutě. Po změně LED na modrou barvu nepřerušeného svícení je proces resetu ukončen.

Blahopřejeme! Jsi resetován!


Note: After performing a Factory Reset on your 360fly, the Wifi password will reset to: 00000000


Congratulations! You are all reset!


Máte další otázky? Odeslat požadavek